maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Ett mörkt 2023 med ett ljus i tunneln

Varken byggentreprenörer eller maskin­ent­­re­prenörer har någon större förhoppning inför 2023. Höga kostnader och tunnare orderböcker väntar. Men det syns ljus i tunneln.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article 2023 blir helt klart tufft för bygg- och anläggare, och därmed även majoriteten av landets maskinentreprenörer. Men det finns ett ljus i tunneln. Prognoser vidas att det kan studsa tillbaka redan nästa år. Foto: Ryno Quantz

De prognoser som förra året pekade på att 2023 blir starten på en lågkonjunktur slår nu in med förväntad tydlighet. Det är som bekant inget unikt för maskinentreprenörernas bransch. Byggföretagen, som i högre grad är exponerade mot bostadsbyggandet, är mer pessimistiska än maskinentreprenörer – med all rätt. Bostadsbyggandet bromsar in klart mer brutalt än anläggningsbyggandet. Dessutom har regeringen skickat in en miljard extra för 2023 för vägunderhåll. Pengar som flyttats från järnvägen som Trafikverket ändå inte anses kunna utnyttja under året som nu har inletts.

Byggföretagens medlemsföretag tror på tunnare orderböcker under 2023 års första månader. Hälften av alla företagare tror att orderingången blir sämre under våren än vad den var under andra halvåret 2022. Det visar Byggföretagens senaste Byggbarometer som presenterades i slutet av december 2022.

Maskinentreprenörerna har också redovisat sin medlemsundersökning när det gäller företagandet i branschen det kommande året. Maskinentreprenörernas MEKO tar sikte på sex månader framåt och rapporten visar att stämningsläget sjunker, men det är inte helt igenom negativt. Dock menar 20 procent av maskinentreprenörerna att orderingången kommer att sjunka 2023.

Och det är från en hög nivå. 

Enligt svaren i Byggföretagens Byggbarometer tror 50 procent av företagarna att våren 2023 blir sämre än andra halvåret 2022. 35 procent tror att orderingången blir ungefär den samma och 9 procent tror på en ökning.

– Det ser bistert ut i bygg- och anläggningsbranschen, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Maskinentreprenörerna har ett litet annat utgångsläge. Företagen går in i lågkonjunkturen från en ganska stabil bas. Men Maskinentreprenörerna (ME) räknar med att året blir tufft för många:

– Att branschen är stabil idag garanterar inget för framtiden men ger trots allt företagen bättre möjligheter att ta sig an utmaningarna. I det osäkra läget som vi befinner oss betyder den insikten mycket, konstaterar Anders Robertsson, Maskinentreprenörernas vd.

Byggföretagen ser dock allvarligt på resultatet i Byggbarometern. När Byggföretagen i augusti 2020 – under pandemin – ställde samma fråga inför hösten så trodde 27 procent av företagarna att hösten 2020 skulle bli sämre än första halvåret samma år. Pessimismen är således större nu än då. Stämmer känslan med verkligheten? – maskinentreprenörer var mer pessimistiska under pandemin än nu.

– Den här krisen har kommit snabbare än tidigare kriser, säger Mats Åkerlind.

Både Byggföretagens och Maskinentreprenörernas rapporter visar att det inte finns stort utrymme för några kraftiga löneökningar i avtalsrörelsen. Inför avtalsrörelsen anser nio av tio företagare inom bygg- och anläggning att återhållsamma lönekrav är viktigt eller mycket viktigt.

– Det kommer att krävas en ansvarsfull avtalsrörelse för att trygga sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen, säger Mats Åkerlind.

ME varnar också för att det finns stor anledning till försiktighet inför avtalsrörelsen:

– Det är viktigt att lyfta fram de många osäkerhetsfaktorer branschen står inför. Att på detta lägga stora lönekrav är oansvarigt, säger ME:s förhandlingschef Claes Arenander.

Maskinentreprenörernas MEKO har dock ett antal poster som förtjänar att lyfta fram inför 2023.

86 procent av maskinentreprenörerna konstaterar att maskinkostnaderna ökade redan 2022. Kostnadsökningarna ligger mellan 10 - 25 procent, så det påverkar helt klart marginalerna inför 2023. Samtidigt visar MEKO att bara hälften av beställarna är beredda att betala för den ökade kostnaden som HVO medför. 

På den positiva sidan av ”balansräkningen” syns det att gruvindustrin fortsatt går relativt bra 2023. Satsningarna på infrastruktur kommer att öka de kommande två åren. Behovet av VA är så omfattande att investeringar kommer att bli nödvändiga. Regeringen kastar in en miljard extra på vägunderhåll för 2023. Regeringen har också lovat att kasta in ett elstöd, samt förlänga möjligheten för företag att få anstånd med skatteinbetalningar. Inflationen har bromsat in – även om det är på en högre nivå än önskvärt.

… och, 2023 har börjat bättre än väntat. 2024 ska anläggningsbyggandet enligt bedömare vända uppåt igen.

Text: Micael Appelgren

MEKO

Maskinentreprenörernas konfidensindikator, MEKO, speglar stämningsläget för maskin-entreprenörer i Sverige. I november 2022 visar MEKO att stämningsläget är svagt negativt. Prognosen för de kommande sex månaderna visar att stämningsläget kommer hålla i sig. Även om MEKO speglar en svagt negativ utveckling sker förändringen från höga nivåer. Både arbetsvolymen, beläggningsgraden och orderstocken har sjunkit något sedan i maj, men ligger fortsatt på en hög nivå.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer