maskinentreprenoren logo

Reportage

”Fel” nyheter uppmärksammades på Bauma

Världens maskintillverkare står vid slutet av en epok och på tröskeln till en ny. Flera ser nu över sina affärsmodeller och försöker hitta en tätare relation till maskinleverantörer och slutkunder. Det nya är inte nya maskiner – utan nya relationer.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Flera höjdare på Bauma och maskiner som ska rädda klimatet. Men hur lång tid tar det innan elmaskiner faktiskt intresserar marknaden på riktigt? Foto: Micael Appelgren

Det var som vanligt mycket att se på Bauma i München i oktober. 3 200 utställare fick chansen att visa sina produkter för 495 000 besökare. Ingen tillverkare av anläggningsmaskiner vågade komma dit utan en egen elmaskin att visa upp. Men det mesta är fortsatt prototyper och tillverkarna är relativt vaga om när maskinerna är färdiga för serieproduktion och leverans till marknaden (med ett par undantag).

Det går trögt.

Och det kan man förstå. Marknaden för elmaskiner är inte ens 1 procent av den internationella volymen ännu. Det är faktiskt inte ens en halv procent. Det rör sig snarare hälften av en halv procent - 0,25 procent.

Tidningen Maskinentreprenören intervjuade flertalet oberoende experter på Bauma som vi diskuterade utvecklingen med. Några av de mest intressanta är nystartade konsultföretaget abcg som drivs av förre chefen på Case Construction Carl Gustaf Göransson, och Alan Berger med ansvar för teknikutveckling både inom Volvo CE (senior vice president) och Case Industrial (Chief Technology officer). Företaget har ett nätverk med experter och coachar maskintillverkare runt om i världen.

Text:

Det är image det främst handlar om just nu. Att vara före eller lite efter spelar roll för bolagets image.

Och dom är efterfrågade. Frågorna är många nu.

– Jag är inte särskilt överraskad att det är så många som nu visar elektriska maskiner; jag hade kanske till och med trott att ännu fler skulle vara klara med prototyper. Det är image det främst handlar om just nu. Att vara före eller lite efter spelar roll för bolagets image. Men faktum är att de här elektiska maskinerna inte säljer i dagsläget. Tillverkarna har ingen klar bild eller affärsmodell över hur det ska gå till heller ännu. Det är detta som är elefanten i rummet just nu, säger Alan Berger.

Här får Alan Berger medhåll av andra initierade bedömare. Marknadsanalytikerna på Off-Highway-Research, som är det företag som bäst i världen har koll på den globala marknaden för anläggningsmaskiner, konstaterar att marknaden för elektriska maskiner just nu i det närmaste är obefintlig.

– Det är cirka 0,2 procent av marknaden. Och då ska man förstå att 90 procent av denna marknad är kinesisk. Främst i täkter. Där har det rört på sig något, och då helt klart främst när det gäller hjullastare, säger Chris Sleight som är vd för Off-Highway-Research.

Text:

Bauma

Bauma lockade 495 000 intresserade besökare 2022. Här fanns 3 200 utställare från 60 länder att besöka. 200 hundra olika nationaliteter registrerades.

Den sammanlagda analysen är att kunderna faktiskt har rätt i sin kritik mot elmaskiner. Det är för dyrt just nu, minst det dubbla priset mot en konventionell maskin. Maskinernas livslängd och andrahandsvärde är okänt. Laddningsinfrastrukturen finns inte på plats. Få kunder vill betala för jobbet med en dyrare elmaskin.

– I vissa delar av världen kan det gå lättare, men till exempel i de städer som vi har i Europa, med äldre infrastruktur för el, är det en bit kvar innan det kan fungera med elektriska maskiner i någon större volym, säger Chris Sleight.

…och att tillverkarna inte riktigt har kontroll på läget – eller tillräcklig kunskap - visar de studier och rapporter som CECE, tillverkarnas europeiska branschorganisation, tänker sätta i sjön. CECE meddelar på Bauma att organisationen nu sätter ihop ett expertteam för att studera hela konceptet med elektriska maskiner. Man kommer att arbeta brett och undersöka hela kedjan från komponenter, tillverkning, infrastruktur för laddning och marknaden. Gruppen får 30 medlemmar och kommer att leverera en första delrapport i mitten på 2023, enligt plan, och kunna vara helt klara 2024.

CECE:s ordförande Alexandre Marchetta (vd och ägare Mecalac) berättar att man kommer att börja från grunden:

– Vi ska titta på hur det ser ut nu till att börja med. Sedan hur utvecklingen kan tänkas fortgå, och vad som behövs om det ska fungera, förklarar Alexander Marchetta. Vi ska arbeta med hela branschen här för att analysera och lära, tillägger han.

Text:

Bolagen vet inte ännu hur de ska tjäna pengar på elmaskinerna.

Det är alltså helt klart att det inte bara är kunderna som är osäkra. Tillverkarna själva ser uppenbarligen problem och har inte heller bilden klar för sig. Ändå hade i princip alla tillverkare av anläggningsmaskiner ställt ut en elektrisk maskin på Bauma. Vad är det som händer här?

Alan Berger igen:

– Bolagen vet inte ännu hur de ska tjäna pengar på elmaskinerna. Branschen måste ta reda på om och när det finns en verklig marknad för dessa. Det är inte gjort ännu. Vi har också ett antal prototyper där vätgas valts och visas på Bauma. Det blir säkert en mix av dessa.

Så trots att elektriska lösningar visades över hela fältet på Bauma är det nog att betrakta som att fel nyheter fick uppmärksamhet. Den egentliga nyheten är att de stora tillverkarna inte helt är på det klara med hur de nya maskinerna ska komma ut på marknaden till kunderna och därför har börjat omformulera vilken roll maskintillverkarna ska ta de kommande åren.

Volvo CE (som inte deltog på Bauma) har redan kommunicerat att man ser sig själva som tjänsteföretag i framtiden där maskinerna är en del av den tjänsten, och projektstyrning kan vara en annan. Komatsu har liknande tankar som man också valde att berätta om på Bauma. 

Tadashi Maeda, Komatsus chef i Europa kliver upp på scenen under en presskonferens på Bauma. Så säger han så här:

– Jag ska definiera vår framtidsvision. Det handlar om en hållbar framtid. Vi ska bygga partnerskap med våra kunder för att lyckas, arbeta tillsammans för att skapa värden för alla människor…

Lite senare fyller Komatsus operativa chef, Göksel Güner, på med lite mer information runt detta:

– Vi ska tillsammans med kunderna säkra att vi har ”gröna” maskiner med fokus på effektivitet och koldioxidneutralitet. Vi kan i dag koppla upp hela arbetsplatser med den teknik som finns och genom att komma in i ett tidigt skede i projektet kan vi tillsammans få bort utsläpp och öka produktiviteten.

Text:

Komatsu slog till med att visa sex nya elektriska maskiner på Bauma. Men det är inget som kommer att rulla ut i närtid på marknaden i Europa. Tidigast når någon av maskinerna marknaden nästa år. 

Däremot säger Komatsu att bolaget nu är redo att rulla ut sin digitala tjänst ”Smart Construction” Testerna som har gjorts i flera länder i Europa har varit framgångsrika och lämnat konceptstadiet. Smart Construction-filosofin är ett system där Komatsu erbjuder sina kunder att med tillgänglig data räkna ut vilka maskiner som behövs, och även vilken arbetskraft som är lämpligast i ett projekt. Även val av material nämns. 

Komatsu låter alltså ungefär som Volvo CE (och Sandvik) här. Tillverkaren ska in på arbetsplatsen i ett tidigt skede. Med kunskap om både maskiner, arbetskraft och materialval. Komatsus Komtrax-system är också öppet för alla maskiner, oavsett tillverkare. Detta är en tjänst helt utanför ren maskintillverkning.

Till och med Yanmar, som är en klart mindre spelare än Komatsu och Volvo CE, har bytt tonläge och talar på ett helt annat sätt till marknaden i dag än för bara några år sedan.

Text:

Jag ska definiera vår framtidsvision. Det handlar om en hållbar framtid.

Nagata Shiori, som är strategichef på Yanmar berättar att Yanmar nu vill ”hjälpa kunderna att bygga dagens och morgondagens värld”. Hon säger att målet mot hållbarhet är en utmaning för alla aktörer i kedjan, från komponenttillverkare till den som betraktas som slutkund. För att lyckas måste Yanmar ”hjälpa kunderna att bli hållbara”. 

Yanmar kom också till Bauma med elektriska maskiner. Giuliano Parodi som är vd för Yanmar Compact Equipment förtydligar bolagets strategi med dessa ord:

– Vi vill vara en meningsfull partner, större än att bara tillverka minigrävare… Jo, så säger han under presskonferensen på Bauma. 

Även Yanmar har lagt kraft på digitala tjänster som man nu vill lansera genom sin ”Smart app” som bolaget kallar den. 

Liknande resonemang hörs hos Doosan och Bobcat. Doosan menar att bolaget nu går från att vara en tillverkare av maskiner till att bli en leverantör av innovativa lösningar. I sin monter visade de också en rad digitala lösningar som företaget nu vill erbjuda sina kunder. Doosan gör ingen hemlighet av vart man som bolag är på väg. Det handlar om att erbjuda kunderna teknik för att styra byggprojekt. Komatsu är också längst fram när det gäller autonoma maskiner. Detta beror på att det är stor brist på förare i Japan. 

Bobcat kanske har formulerat förändringarna tydligast och kortast: ”Vi säljer inte maskiner längre, vi säljer produktivitet”, berättade Joel Honeyman, vice vd på Bobcats avdelning Global Innovation tidigare i år.

… Och där – i de korta orden – ligger roten till den utveckling som kunde skådas på Bauma. Det nya stora handlar inte om elmaskiner. Tillverkarna har sedan länge insett att maskinerna i dag är ungefär lika bra, innehåller samma stål och likvärdiga komponenter. Motorer. Oavsett tillverkare. Och alla kommer även att ta fram sina elmaskiner till slut (och eller med vätgas som drivkälla). Affären måste vidgas från maskintillverkning till att ge kunderna ett mervärde när de ska välja leverantör. Vilket företag kan erbjuda kunden mest trygghet och bäst produktivitet? Ja, bäst image?

Där fick ni Baumas stora nyhet.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer