maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Västlänken 16 miljarder dyrare än först beräknat

Västlänken anses av Trafikverket vara ett av norra Europas största och mest komplicerade infrastrukturprojekt. Kanske även ett av de mer svårberäknade. Ny analys visar på att den blir 16 miljarder dyrare än de första beräkningarna från 2009.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Projektets ursprungsbudget bedömdes i 2009 års prisnivå till 20 miljarder kronor. Trafikverkets nya bedömning är ett spann från 24,1 till 27,1 miljarder, med en trolig kostnad på 25,7 miljarder. Omräknat till dagens prisnivå är ursprungsbudgeten 28,4 miljarder, det nya spannet är mellan 34,3 till 38,5 miljarder, med en trolig totalkostnad på 36,5 miljarder. Foto: Pressbild/Trafikverket

Sedan hävningen av kontraktet med entreprenören i Västlänkens delprojekt Haga, har Trafikverket arbetat intensivt med en reviderad tid- och kostnadsanalys för hela projektet vilken nu är klar. Trafikverket presenterar därför nu en uppdaterad och samlad prognos för hela projektets färdigställande och kostnadsbild.

I den uppdaterade bedömningen framkommer att det är rimligt att planera för att hela Västlänken kan tas i drift under åren 2029-2032 med mest trolig sluttid 2030.

Delar av projektet kommer att kunna färdigställas tidigare vilket möjliggör att tillföra kapacitet till systemet genom att en tillfällig säckstation skapas för Göteborgs Centralstation, vilken kan tas i bruk som planerat 2026.

Trafikverket har arbetat intensivt och fokuserat på analys och bedömningar för att kunna landa i en uppdaterad prognos. De risker som fallit ut och att nya kunskaper har tillkommit i takt med framdriften gör att Trafikverket idag bedömer att verket behöver planera för en senarelagd sluttid. Det konstaterar Bo Larsson, projektchef för Västlänken i ett pressmeddelande.

Projektets ursprungsbudget bedömdes i 2009 års prisnivå till 20 miljarder kronor. Trafikverkets nya bedömning är ett spann från 24,1 till 27,1 miljarder, med en trolig kostnad på 25,7 miljarder. Omräknat till dagens prisnivå är ursprungsbudgeten 28,4 miljarder, det nya spannet är mellan 34,3 till 38,5 miljarder, med en trolig totalkostnad på 36,5 miljarder. Totalt sett innebär detta en ökning av kostnaden mellan cirka 20 till 35 procent.

Trafikverket konstaterar att prognosen innebär ett antal kvalificerade antaganden kring osäkerheter och förutsättningar. Till exempel omvärldsfaktorer i form av ökade kostnader för material och arbete. Ytterligare osäkerheter är ännu ej upphandlade kontrakt och omstart av etapp Haga som ligger på kritisk linje. Vidare är Trafikverket fortfarande oenig med entreprenören i delprojekt Korsvägen om färdigställandedatum.

Västlänken finansieras genom Västsvenska paketet vilket är en finansieringslösning för infrastruktur som ska bidra till att Västsverige kan växa och utvecklas. Arbetet fortsätter som planerat med den finansiering som finns genom Västsvenska Paketet. Trafikverket har aviserat uppdaterad bedömning och de nya förutsättningarna för ingående parter. Diskussion om tänkbara alternativ för fortsatt finansiering hålls tillsammans med parterna inom Västsvenska paketet under hösten.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer