maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Veidekke avslutade 2023 starkt

Byggföretaget Veidekke avslutade året bättre än samma periode 2022. Därmed kan bolaget möta ett utmanande 2024 på stadiga ben.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Vid utgången av fjärde kvartalet utgjorde Veidekkes orderstock 40,4 miljarder NOK, en minskning på 2 procent från föregående år. 62 procent av orderstocken kommer att omsättas under de kommande 12 månaderna. Foto: Veidekke/Pressbild

– Veidekke hade ett solitt fjärde kvartal och ökade både i omsättning, resultat och marginaler i den underliggande driften. Det var särskilt goda prestationer inom Bygg Norge, Infrastruktur Sverige och Danmark som bidrog till ett gott resultat. För året som helhet är vi nöjda med att ha levererat ett bra resultat, vilket tillsammans med vår solida finansiella ställning utgör grunden för styrelsens förslag att dela ut hela resultatet som utdelning, motsvarande 7,90 NOK per aktie, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

2024 är dock året som de flesta bedömare räknar med blir tuff för byggbranschen, det är nu lågkonjunkturen ska komma enligt prognosinstituten.

– Vi går in i 2024 med en god och balanserad projektportfölj och är därför väl positionerade för att hantera det faktum att marknadsförhållandena är utmanande i vissa av segmenten. Veidekke har god erfarenhet av att hantera skiftande marknadsförhållanden, och med den starka finansiella ställning koncernen har idag kan vi också ta tillvara de möjligheter som uppstår framöver, säger Bengtsson.

Vid utgången av fjärde kvartalet utgjorde Veidekkes orderstock 40,4 miljarder NOK, en minskning på 2 procent från föregående år. 62 procent av orderstocken kommer att omsättas under de kommande 12 månaderna.

För året 2023 omsatte Veidekke för 43,1 miljarder NOK, jämfört med 38,7 miljarder NOK under 2022. Ökningen på 12 procent kom från Bygg Norge, Infrastruktur Sverige och Hoffmann. Resultat före skatt för 2023 var 1 444 miljoner NOK, jämfört med 1 467 miljoner NOK för 2022.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer