maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Veidekke förbereder Västlänken för ny entreprenör

Veidekke har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra en del så kallad skyddsarbeten i väntan på att en ny entreprenör tar vid på Västlänken. Det handlar om åtgärder som tunnelsäkringsarbete, schaktning, ledningsarbete och trafikomläggningar.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Veidekke ska hålla ställningarna på Västlänken, projekt Haga, i väntan på en ny entreprenör. Foto: Trafikverket

– Vi är stolta över att ha fått möjligheten att tillsammans med Trafikverket utföra skyddsarbeten för att minimera påverkan av kontraktet som hävdes för några veckor sedan. Vi kommer i nära samarbete skapa en gemensam organisation för att så effektivt som möjligt utföra arbetena i full transparens och med målsättningen att arbeta i god samverkansanda för att nå bästa resultat, säger Fredrik Indevall, regionchef på Veidekke Anläggning Väst.

Trafikverket beslutade nyligen att häva kontraktet med den entreprenör som byggde projektet Haga på Västlänken. Veidekke har nu fått i uppdrag att utföra så kallade skyddsarbeten för att kunna lämna över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats till entreprenaderna som ska bygga färdigt projektet. Skyddsarbetet kan komma att bestå av bland annat att säkerställa arbetsområdet och upprätthålla säkerhetsfunktioner gentemot miljödom, tunnelsäkringsarbeten, grundförstärkningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten, vattenreningssystem, länshållning, asfalteringsarbeten och trafikomläggningar.

Arbetet påbörjas omedelbart med att få en gemensam bild av nuläget i projektet, vilka åtgärder som skall utföras samt hur prioriteringen skall ske. Arbetena avses utföras inom ramen för en utförandeentreprenad där ersättningsformen för entreprenaden kommer vara löpande räkning. Ordervolymen är inte fastslagen då exakt omfattning inte är känd i dagsläget.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer