maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Veidekke satsar på klimatkalkyler redan vid anbud

I januari i år införde Veidekke Bygg klimatkalkyler redan i anbudsskedet för alla projekt som överstiger 50 miljoner kronor. Syftet är att få en bättre bild av klimatpåverkan innan projektet startar för att kunna påverka genomförandet.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Redan i anbudsskedet inför Veidekke klimatkalkyler för alla projekt över 50 miljoner kronor. Foto: Veidekke

Rent praktiskt kommer det gå till så att Veidekke upprättar och bifogar en klimatkalkyl vid anbud på projekt över 50 miljoner Vid anbud på projekt över 50 miljoner kronor, kommer Veidekke upprätta och bifoga en klimatkalkyl där klimatpåverkan för bland annat de största materialslagen redovisas. Vid projektets avslut kan sedan Boverkets klimatdeklaration upprättas och projektets slutpåverkan redovisas med hjälp av kalkylen.  

Veidekke kommer även att fördjupa dialogen med konstruktörer och begära redovisning av utnyttjandegrad av ingående stomdelar för att kunna optimera konstruktionerna. Genom att lära oss mer om hur konstruktionerna nyttjas kan vi se var det finns effektiviseringar att göra. Målet är att använda mindre mängd material med minskad klimatpåverkan till en lägre kostnad.

– Jag är stolt över vårt beslut, det här är något både vi och våra kunder efterfrågar. När vi är med och stimulerar branschen att bli bättre, kommer vi att både klara våra egna klimatmål och vara till stor hjälp för våra kunder och leverantörer att klara sina, säger Charlotta Nilsén, verksamhetsområdeschef för Veidekke Bygg.

Som ytterligare ett led i detta kommer Veidekke att öka kraven på redovisning av klimatpåverkan från leverantörer och premiera de bolag som jobbar hårt med att minska sin påverkan. På sikt kommer Veidekke att införa övre gränsvärden för olika materialslag. Det betyder att tak kommer sättas för hur stor klimatpåverkan får vara per enhet av materialslagen betong, armering, konstruktionsstål och betongelement.

– Det här är ett första steg, men vi har redan nyckeltal på klimatpåverkan för de vanligaste byggnadstyperna. Det gör att vi direkt kommer att se om nya projekt är bättre eller sämre än snittet, sett ur ett klimatperspektiv, säger Charlotta.

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer