maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Veidekke utför viktiga jobb på Norrbotniabanan

Veidekke har fått i uppdrag...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Veidekke har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra förberedande arbeten på Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva. Projektet är en utförandeentreprenad. Projektet påbörjas 2020 och ska vara färdigt hösten 2021.I uppdraget ingår bland annat förberedande schakter för järnväg, service- och ersättningsvägar, grundförstärkningar med kalkcementpelare och iordningsställande av etableringsytor. Vidare ingår byggandet av en bro över Gamla Ersbodavägen samt bro över Hömyrtjärnbäcken.Norrbotniabanan blir en ny 27 mil lång järnväg som löper nära kusten mellan Umeå-Luleå och möjliggör resor och transporter av gods inom hela landet. Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt då den nya, moderna järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer