maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Veidekke vill återanvända mer

Veidekke och Fortum Recycling har...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Veidekke och Fortum Recycling har inlett ett nytt samarbete med målsättningen att öka andelen återvunnet material i bygg- och anläggningsarbeten. Med mobila jordtvättanläggningar kan material på plats återanvändas.– Infrastruktur och bostadsbyggande är nödvändiga för att vårt moderna samhälle ska fortsätta utvecklas, men vi behöver samtidigt minska dessa sektorers miljöpåverkan. Idag är uppskattningsvis var fjärde lastbil i Stockholms län en ballasttransport. Att öka andelen återvunnet material i våra bygg- och anläggningsarbeten är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och samarbetet med Fortum ger oss just den möjligheten, säger Sara Selegran, affärsutvecklare på Veidekke Industri.Stora mängder överskottsmassor hamnar varje år på deponi, trots att de skulle kunna återanvändas. En av anledningarna är att det uppgrävda materialet ofta innehåller föroreningar. Det råder ofta också platsbrist och därför krävs körs massorna iväg, oftast till deponier. Med det nya samarbetet som Veidekke och Fortum Recycling nu inleder vill man ändra på detta och med hjälp av mobila anläggningar kommer man kunna återanvända en större andel massor på plats.– Genom jordtvättsanläggningar minskar vi transportbehoven med upp till 35-50 procent i många projekt, vilket inte bara har positiva miljöeffekter – det bidrar även till att minska kostnaderna. Att öka materialåtervinningen även av vanliga råvaror som exempelvis grus och sand blir allt viktigare, inte minst då brytning av dessa materialslag i naturgrusåsar ofta står i konflikt med kommunala vattenskyddsområden. Att kunna återföra naturens resurser till bygg- och anläggningssektorn är ett måste för framtiden och vi är bara i början av den utvecklingen. Tyvärr har inte lagstiftning och branschpraxis hunnit med i den snabba omställning som nu sker, säger Andreas Åkerling, verksamhetschef inom Fortum Recycling and Waste.Den första mobila jordtvätten kommer att etableras vid Veidekkes anläggning i Hakunge, Stockholm. Inom kort kommer ytterligare två jordtvättsanläggningar införskaffas, en i Göteborg och den andra i Skåne, där behovet av ballastmaterial och uppkomsten av överskottsmassor för återvinning just nu bedöms som allra störst.– Vi ser en stor affärspotential i detta, genom rening kan stora volymer komma till ny användning. Det finns en mycket stor efterfrågan på marknaden att på ett bättre sätt omhänderta de stora volymer jord- och schaktmassor som idag dessvärre deponeras i allt för hög grad, men även att minska kostnaderna för det, säger Andreas Pettersson, affärsutvecklings- och driftansvarig för den planerade jordtvättsanläggningen i Stockholm.”Tvättade” massor håller i regel så hög kvalitet att de direkt kan återanvändas i bygg- och anläggningsprojekt.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer