maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Vestum backar efter kritik från Konkurrensverket

Efter att ha tagit del av Konkurrensverkets utkast till beslut gällande ett förvärv har Vestum beslutat att avbryta förvärvet av Isodrän. Men går vidare med köpet av Markvaruhuset.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Vestums VD Conny Ryk. Foto: Vestum

Konkurrensverkets analys är att Isodrän och Pordrän konkurrerar med varandra inom tillverkning och försäljning av dränerande isoleringsskivor i cellplast. Konkurrensverket fattade beslut om att genomföra en särskild undersökning av förvärvet då det skulle leda till "konkurrenshämmande effekter". Konkurrensverket har inte funnit anledning att fördjupa utredningen gällande Markvaruhuset. Och det förvärvet genomförs nu.

– Konkurrensverkets koncentrationsprövningar syftar till att säkerställa att strukturomvandlingar som är skadliga för konkurrensen inte får genomföras. I det här fallet gällde anmälan bland annat ett samgående mellan två företag som är nära konkurrenter i ett tillverkningsled inom byggbranschen, vilket har föranlett en omfattande undersökning från vår sida. Jag konstaterar att vår utredning av förvärvets effekter har resulterat i att parterna avbryter planerna på att Vestum ska förvärva Isodrän, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

- Det är mycket glädjande att vi kan gå vidare med förvärvet av Markvaruhuset. Verksamheten har en hög grad av specialisering inom VA-system, fuktskydd och grundläggning och vi ser fram emot att få fortsätta utveckla konceptet och driva på den geografiska expansionen. Genom Markvaruhuset och vårt befintliga portföljbolag Pordrän erhåller Vestum en marknadsledande position inom fuktskydd.

Vestum är en industrikoncern som tillhandahåller specialiserade tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur. I koncernen ingår även ett antal entreprenadbolag specialiserade på mark, VA och infrastruktur. Vestum fördelar koncernen i de tre segmenten Water, Services och Infrastructure. Segmenten utgörs av specialiserade verksamheter med lokal förankring. Verksamhet i sex länder och omfattar över 2 300 anställda.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer