maskinentreprenoren logo

Branschpricken

”Vi har börjat ta generalentreprenader för att bli självständiga”

Pernilla Adriansson, vd Adriansson mark och anläggning AB

writer image

Lästid:  0 min

article

Vad är det som driver er i ert företagande just nu?

– Vi har sedan några år tillbaka valt att inte arbeta så mycket mot byggsektorn, utan snarare istället själva ta ansvaret för hela byggprojektet, och sedan från vårt håll ta in underentreprenörer som kan ventilation, el och har den byggkompetens som vi inte har. Det gör att vi kan bestämma mer, hålla tidsstyrningen i projektet, och slippa de pressade priser som byggföretagen erbjuder.

Finns det någon speciell affärsidé i ert företagande som ni tycker är extra viktig?

– Ja, det vi försöker göra – så mycket det bara går – det är att jobba med återvunnet material och det är alltså inte nödvändigtvis för att kunden frågar efter det, men att vi vill erbjuda det, för de resurserna har vi när det till exempel gäller schaktmassor. Det kommer sig av att min far driver ett företag där han återvinner schaktmassor med en schakttvätt.

Hur svårt är det för er att rekrytera rätt medarbetare?

– Det är svårt för alla, inte bara i vår bransch. För många unga väljer bort yrkesutbildningar och det hänger nog ihop med att det inte har så hög status som det borde ha. Vi behöver fortsätta att jobba med den här frågan och för oss företagare är det viktigt att utveckla personalen och visa vilka framtidsmöjligheter som finns i branschen. Så att unga även ser detta.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer