maskinentreprenoren logo

Ekonomi

”Viktigt att göra entreprenadjuridiken begriplig”

En entreprenör som intresserar sig...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

En entreprenör som intresserar sig för entreprenadrätt och känner till grundläggande principer och rättsfall kommer bli mer lönsam. Det anser juristen Claes Sahlin.Förra året kom det ut en liten snygg skrift på förlaget Byggtjänst. Den blev nominerad till Årets bok på förlaget, men lyckades in-te kamma hem priset till slut. Det är synd, för nyttigare bok än ”Rättsfallsguiden, 173 viktiga avgöranden inom entreprenadrätten”, är faktiskt svår att hitta.– Vi har skrivit den med tanke på att det är entreprenören som ska läsa. Det är korta enkla texter som beskriver verkligheten inom området så att man själv förstår hur jurister och domstolar har resonerat. Känner man till detta så blir man ju som entreprenör helt klart bättre på att bedöma risker i ett avtal, säger Claes Sahlin som till vardags är entreprenadjurist inom Sveriges Byggindustrier och verksam i Stockholms byggmästareförening.Allt fler maskinentreprenörer väljer att ta steget mot att utföra egna entreprenader i sin dagliga verksamhet. Skälet är oftast att det på så sätt går att tjäna mer egna pengar än genom att som underentreprenör nöja sig med att leverera maskintjänsten. Men samtidigt ökar riskerna. Särskilt för de som av okunskap inte tänker igenom vilka delar i avtalet som är oklara och kan bli föremål för tolkningar som kostar mer än de pengar man räknade med att tjäna.I Sverige kommer det cirka 500 nya domar som berör entreprenad varje år. De här domarna har stor betydelse, för de visar vad som faktiskt gäller i de avtalsvillkor som skrivs mellan parterna i byggsektorn.– Jag och mina kollegor har i 15 år gått igenom de här domarna och sedan informerar vi om de viktigaste och vad de betyder för entreprenörerna. Men nu har vi givit ut det här i en bok, 173 olika centrala och viktiga fall. Vi märker att det fungerar, vissa har läst hela boken som en deckare, men mitt förslag är nog mer att man har det som en uppslags-bok, säger Claes Sahlin.Redaktionen på Maskinentreprenören har läst den och kan överraskande konstatera att den inte bara är intressant utan snarare fängslande. Boken är utformad nästan som en reportagebok från verkligheten och med enkla och tydliga hänvisningar mot fördjupningar i fall ökat intresse finns.– Det var vår tanke. Jag vet ju själv hur det var när jag var student. Efter att ha läst en dom så var man ofta tvungen att läsa den igen, för man förstod inte ibland vad domstolen kommit fram till, eller varför, säger Sahlin. Boken innehåller så kallade kända rättsfall, som annars oftast mest jurister är bekanta med. Nu finns de tillgängliga i tydlig lättläst form för vilken maskinentreprenör som helst.– Antalet jurister som är verksamma inom entreprenadrätten har ökat mycket på senare år. Okunskap om hur juridiken på det här området fungerar tickar ju pengar i onödan för många entreprenörer. Beställarna är inte alltid tydliga och entreprenörer måste i så fall kunna visa vad som är fel. Det är lätt-are att göra när man känner till hur juristerna ser på liknande fall i domstolar.Ett i branschen välkänt fall är den så kallade Gotlandsdomen. Ett avtal gällande muddring till fast pris hade skrivits. Men entreprenören stötte på kalkberg som krävde sprängning. Extrajobbet lämnades in som ÄTA-arbete. Men beställaren vägrade betala och hävdade att fast pris gällde. Entreprenören borde haft fackmässiga kunskaper för att gissa att sprängning kunde bli aktuellt, så att säga. Juristerna i Högsta domstolen höll med. Entreprenören borde ha insett att detta var ett troligt scenario.– Och vad Högsta domstolen fattar beslut om får betydelse i andra rättsfall som liknar detta. Därför är det viktigt att man som entreprenör känner till det här när avtal skrivs. Affärsklimatet har också blivit tuffare. Stora byggare har sina egna jurister som är pålästa och känner till de här domarna. Det gör inte alltid små och medelstora entreprenörer. I Gotlandsdomen handlade det om 11 miljoner till slut, säger Claes Sahlin.Att se till att det finns skriftliga avtal och känna till hur standardavtalen i byggbranschen tolkas är inte bara viktigt för de som räknar på egna entreprenader. Även underentreprenörer bör alltid ha någon form av skriftligt avtal. Det går inte att hänvisa till branschpraxis eller liknande. Standardavtalen och tolkningarna som finns är det som gäller.– Det finns en rad olika såna här kända domar som har betydelse i fall det blir tvister. Syftet med boken är att göra dessa offentliga och kända för fler.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer