maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Viktigt steg framåt för Sveriges största muddringsprojekt

Sveriges största muddringsprojekt kommer bli...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Sveriges största muddringsprojekt kommer bli Malmporten i Luleå, där farleden ska bli sex meter djupare. Totalt beräknas projektet kosta 2,7 miljarder kronor, varav Luleå kommun nu beslutat sig för att gå i borgen med 1,3 miljarder.– Beslutet idag innebär att våra förberedelser nu kan intensifieras inför starten av Sveriges största muddringsprojekt i modern tid. Detta är ett projekt som kommer bidra till flera nyttoeffekter för sjöfarten. Dels när det kommer till transportekonomi, men också inom områden som tillgänglighet och sjösäkerhet, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket.Projekt Malmporten innebär att farleden och Luleå hamn kommer att muddras och fördjupas med närmare sex meter, vilket i sin tur ger handelsfartygen ett nytt maximalt djupgående om 15 meter.Muddringsarbetet planeras starta 2024, året därpå börjar Luleå Hamn bygga den nya djuphamnen med två kajlägen.En del av muddermassorna, motsvarande cirka 75 fotbollsplaner, återanvänds för att skapa nya landytor för infrastruktur med logistikpark och möjlighet till företagsetableringar samt hamnplan vid kaj i det närliggande området Skvampen. Malmporten beräknas kunna invigas till 2028.Kostnaden för projekt Malmporten uppgår till cirka 2,7 miljarder kronor och fördelas lika mellan Luleå kommun och staten via Sjöfartsverket och Trafikverket.  

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer