maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Vill ha mer individuellt ansvar för säkerheten

Individer som jobbar i byggbranschen...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Individer som jobbar i byggbranschen vill ta ett ännu större ansvar för säkerheten på arbetsplatsen. Fler kvinnor beskrivs som positivt för säkerhetsarbetet på arbetsplatserna. Det konstaterar forskaren Maria Johansson på Luleå tekniska universitet i en ny avhandling. I en ny intervjustudie som Maria Johansson gjort framkommer att anställda på byggföretagen upplever att det är svårt att efterleva säkerhetsreglerna på arbetsplatsen trots att man fått både information och kunskap.– De upplevde att det var svårt att omsätta reglerna i praktiken, främst på grund av tidspress. Exempelvis använde man ett tillgängligt verktyg på fel sätt med risk att skada sig istället för att gå och hämta rätt verktyg, säger Maria Johansson.Därför behövs det mer dialog kring säkerhetsarbetet i byggbranschen, där yrkesarbetarna får chans att komma till tals i högre utsträckning.Såväl chefer som anställda tenderade att fokusera på att ändra individens beteende snarare än att genomföra förändringar i organisationen för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatsen.– Min teoretiska utgångspunkt är att den enskilde anställde formar sina normer och beteenden i samspel med de normer och beteenden som finns i arbetsgruppen. Det blir därför svårt för den enskilde att helt och hållet själv välja sitt beteende. Därmed blir det också svårt att genomföra förändringar som alltför ensidigt fokuserar på den enskildes säkerhetsbeteende, säger Maria Johansson.Machokulturen diskuterades i intervjuerna och även om det på senare år blivit bättre lever den fortfarande kvar och motverkar en god arbetsmiljö. Den kunde komma till uttryck exempelvis genom att det var eftersträvansvärt att lyfta tungt och inte använda säkerhetsutrustning, enligt avhandlingen.Om fler kvinnor kommer in i branschen tror man att det påverkar säkerhetsarbetet på ett positivt sätt.– Kvinnorna beskrivs som förändringsbärare, säger Maria Johansson. Analysen visar visserligen att kvinnor är välkomna. Men de efterfrågas inte i första hand i egenskap av duktiga hantverkare och ledare utan för deras föreställda förmåga att förändra kulturen i byggbranschen.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer