maskinentreprenoren logo

Volvo och Daimler gör gemensam sak

Volvo och Daimler slår sig ihop i ett 50/50-samriskbolag som ska bli den ledande utvecklaren av en mjukvarudefinierad plattform för tunga fordon innehållande både mjukvara och hårdvara, som kommer ligga till grund för olika digitala fordonsfunktioner.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Daimler och Volvo slår sig ihop när det gäller mjukvaruutveckling för tunga fordon och bilder ett gemensamt samriskbolag. Foto: Daimler

Det nya bolaget kommer att verka som en självständig enhet, och Volvokoncernen och Daimler Truck fortsätter att vara konkurrenter inom alla andra affärsområden. Mot bakgrund av de redan stora investeringarna i omställningen till CO2-neutral framdrivningsteknik har samarbeten kring digital teknikutveckling blivit en allt viktigare del för att möta utvecklingsmål och kundernas förväntningar inom en rimlig tidsram.

– Volvokoncernen och Daimler Truck är två fantastiska bolag var för sig. Nu kraftsamlar vi tillsammans och ökar takten för att nå de kundfördelar som en mjukvarudefinierad lastbilsplattform ger. Med tanke på den snabba omvandlingen som pågår av vår bransch är det viktigt att samarbeta för att påskynda utvecklingen, öka volymerna och dela på kostnaderna. Mjukvarudefinierade tunga lastbilar innebär ett paradigmskifte i omvandlingen av vår bransch. Att göra lastbilen till en programmerbar enhet med en standardiserad hårdvara och operativsystem som i sin tur möjliggör snabba produktuppdateringar kommer att ge båda företagen möjlighet att skapa värde för respektive kunder genom att differentiera digitala tjänster och lösningar. Partnerskap är verkligen det nya ledarskapet, säger Martin Lundstedt, Volvos vd och koncernchef.

Det är båda aktieägarnas mål att sätta en branschstandard för ett operativsystem avsett för lastbilar och erbjuda sina produkter även till andra originaltillverkare. För detta ändamål kommer samriskbolaget att tillhandahålla en gemensam utvecklarplattform som en tjänst, ovanpå vilken kunderna kan bygga differentierande mjukvarulager.

Ett slutligt avtal förväntas inom nuvarande år med målet att slutföra den slutliga transaktionen under första kvartalet nästa år, och är beroende av nödvändiga granskningar och godkännanden från respektive myndigheter.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer