maskinentreprenoren logo

Branschnytt

VSM får ett av sina största uppdrag genom tiderna

VSM har tagit hem ett av de största uppdragen genom tiderna. Det avser etapp E05 Korsvägen på Västlänken i Göteborg. Uppdraget ska pågå i två år och är värt ungefär 130 miljoner kronor.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article VSM tar hem ett stort kontrakt på Västlänken i Göteborg som kommer pågå under två år och är värt 130 miljoner kronor. Foto: VSM

VSM har tecknat avtal med West Link Contractors (NCC och Wayss & Freytag Ingenierurbau AG) om schaktnings- och sprängningsarbeten för E05 Entreprenad Korsvägen på Västlänken i Göteborg.

Avtalet har förhandlats fram med samtliga parter i projektet direkt efter positivt tilldelningsbeslut efter utförd konkurrensutsättning. Samtliga dotterbolag som är engagerade i projektet från Bellman Groups sida, har tillsammans med Trafikverket och WLC utfört ett utförligt planeringsarbete. Planeringsarbetet som pågått under en längre tid har resulterat i en metodbeskrivning, tidsplan, prissatt mängd förteckning samt tydlig ansvarsfördelning och syftar till att identifiera det bästa sättet att planera, förbereda och genomföra arbetet på Korsvägen.

– Vid sidan av att vara ett av de största uppdragen VSM har fått genom tiderna, så har planeringen innan start av projektet varit speciell. Samtliga inblandade parter har deltagit i en planeringsfas som syftat till att problem har identifierats i förtid och därmed förhoppningsvis kan undvikas när projektet är i full gång. Ett arbetssätt som passar oss på Bellman Group mycket bra eftersom projekt som engagerar fler av dotterbolagen i koncernen ökar stadigt. I det här projektet så är Samgräv, Ivarssons, Uppländska och VSM engagerade från Bellman Groups sida, säger Staffan Haglund, vd för VSM.

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer