maskinentreprenoren logo

Teknik

Vulkansten ska ersätta cement

Bolaget Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group, ska göra som romarna, och blanda in malen vulkansten - pimpsten - som bindemedel i betong för att ersätta delar av cementen och därmed skapa klimatförbättrad betong.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Redan nästa år räknar Thomas Concrete Group med att kunna leverera den första betongen med pimpsten från vulkaner. Foto: Thomas Concrete Group.

–Vi har arbetat på detta i över ett år nu och har kommit fram till väldigt bra resultat.Det som nu återstår är att implementera denna typ av bindemedel, så kallade naturliga puzzolaner av vulkansten, i den svenska betongstandarden, precis som man gjort i Storbritannien och Nordamerika, förklarar Ingemar Löfgren, FoU-chef på Thomas Concrete Group.

För att minska CO2-utsläppen arbetar betongbranschen just nu hårt för att minska beroendet av cement och hitta andra bindemedel. Samtidigt planerar cementindustrin att göra sina fabriker klimatneutrala genom att bland annat fånga upp och samla in all koldioxid som frigörs i samband med produktionsprocessen. Men det senare kommer att ta tid och det har marknaden inte tid att vänta på, resonerar Thomas Concerete Group.

En möjlighet är alltså bergarten pimpsten som bildas när lava snabbt kyls ned och härdar vid explosiva vulkanutbrott. Pimpsten är ett naturligt förekommande material med avsevärt lägre koldioxidavtryck jämfört med cement. Tester med pimpsten från Island har testats, och på labbet ansvariga kommit fram till att materialet har cementliknande egenskaper och kan användas i betong.

-Innan vi kan använda det i vår produktion återstår först en del eget arbete samt tillsammans med bland annat RISE, i projektet BETCRETE 2.0, och SIS att ta fram standarder för denna typ av alternativa bindemedel så att vulkansten går att använda betong i Sverige. Enligt cementstandarden (SS-EN 197-1) är det redan accepterat att använda naturliga puzzolaner så steget borde inte vara så långt att tillåta det vid betongtillverkning, säger Ingemar Löfgren

Förhoppningarna är stora, inte minst med tanke på att mald pimpsten redan idag är godkänd och till stora delar används som ersättare i betong i bland annat USA, Storbritannien, Italien och Grekland.

Text:

Thomas Concrete Group

Thomas Concrete Group driver utvecklingen av betongbranschen genom forskning om nya alternativa bindemedel för att även i framtiden ersätta cement och minska klimatpåverkan. Samtidigt pågår det ett intensivt och målinriktat arbete för att kunna leverera den första klimatneutrala betongen innan 2030.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer