maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Rekonstruktionsplanen för AGN Haga godkänd

I snart ett år har rekonstruktionen av AGN Haga AB pågått och nu har bolagets rekonstruktionsplan godkänts. Den innebär bland annat att leverantörerna kommer att få 25 procent av sina fordringar betalda.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Rekonstruktionen av AGN Haga AB som sparkades av Trafikverket i januari för omfattande förseningar i deletappen Haga på Västlänken i Göteborg, är klar och innebär bland annat att leverantörerna får 25 procent av sina fordringar betalda. Foto: Trafikverket

Det var i januari 2023 som Trafikverket valde att häva kontraktet med AGN Haga, som ansvarade för deletapp Haga på Västlänken i Göteborg. Huvudskälen till hävningen var omfattande och tilltagande förseningar i deletappen.

I maj samma år inleddes rekonstruktion av AGN Haga och vid ett plansammanträde under gårdagen röstade Trafikverket, AGN:s aktieägare och övriga fordringsägare för att anta den rekonstruktionsplan som AGN presenterat i samråd med rekonstruktören. Även Göteborgs tingsrätt har godkänt planen.

I stora drag innebär den antagna rekonstruktionsplanen att:

 – Leverantörerna erhåller 25 procents betalning av sina fordringar i rekonstruktionen.

– AGN:s aktieägare avstår ifrån sina fordringar på AGN om cirka 70 miljoner kronor samt garanterar betalningen till leverantörerna.

– AGN och Trafikverket avstår ifrån sina krav på varandra i enlighet med det avtal som tidigare träffats under rekonstruktionen. Preliminärt har Trafikverket gjort gällande krav mot AGN på runt 1,6 miljarder kronor och AGN har å sin sida gjort gällande krav mot Trafikverket som preliminärt beräknats till cirka 1,3 miljarder kronor.

AGN ansvarar även för projekt E03 (Kvarnberget), vilken enligt rekonstruktionsplanen kommer att slutföras och ska vara klar i maj i år.

– Den antagna rekonstruktionsplanen är ett resultat av att samtliga intressen som funnits i rekonstruktionen har kunnat balanseras mot varandra på ett bra sätt. Berörda parter har visat god vilja för att möjliggöra rekonstruktionen och det känns tillfredsställande att det finns ett brett stöd för rekonstruktionens slutförande enligt den framlagda planen, säger rekonstruktören advokat Magnus Wiktorson på Advokatfirman Nordia.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer