maskinentreprenoren logo

Allmän information

Heltäckande bevakning av anläggningsbranschen. Ekonomiska fackliga och politiska beslut och frågor som berör maskinentreprenörerna. Arbetsplatsreportage från stora och små företag. Nya metoder och produkter, regelbundna testerav maskiner. Maskinekonomiska artiklar.

Redaktion

Box 1609, 111 86 STOCKHOLM
tel 08-762 70 65, fax 08-611 85 41
postgiro 896 830-7, bankgiro 5418-3314
Besöksadress: Storgatan 19

Chefredaktör/Ansvarig utgivare

Micael Appelgren
tel 08-762 70 71
Mobil 070-482 66 49
E-mail: micael.appelgren@me.se

Reporter/redaktör

Sofia Barreng
tel 073-084 19 74
E-mail: sofia@barreng.net

Prenumerationsärenden

Kundtjänst: 08-52218358 (08.00-18.00)
Online: http://maskinentreprenoren.prenservice.se/

Medarbetare

Jessica Löfström
Sören Johansson
Joakim Rådström
Ronny Larsson
Anders Myrdal
Ann-Louise Larsson
Ryno Quantz

ME-Skolan (maskintester)

Redaktionellt program

Heltäckande bevakning av anläggningsbranschen. Ekonomiska fackliga och
politiska beslut och frågor som berör maskinägarna. Arbetsplatsreportage
från stora och små företag. Nya metoder och produkter, regelbundna tester
av maskiner. Maskinekonomiska artiklar.

Spridning

Når alla organiserade maskinägare inom Maskinentreprenörerna, samt statliga
myndigheter och verk, kommuner, tillverkare, grusgropar etc.
Antal utgåvor: 10
TS-registrerad upplaga: 10 300 exemplar.
Antal sidor i genomsnitt: 92 + omslag

Prenumeration

Prenumerationspris 760 kr
tel 08-762 70 65

Redaktionell policy för tidningen

Tidningen Maskinentreprenören ska fungera som medlemmens röst. Den ska vara nyttig för medlemmarna genom att ta upp ämnen som rör deras verksamhet, samt ge utrymmer för debatt i dessa frågor.

Tidningen Maskinentreprenören ska fungera som en kanal för branschaktörer och låta såväl medlemmar som icke medlemmar komma till tals.

Tidningen Maskinentreprenören ska objektivt spegla vad som händer inom maskinentreprenadbranschen och angränsande områden.

Maskinentreprenören ska följa de etiska regler som gäller för press, TV och radio i Sverige (se medieombudsman).

Maskinentreprenören ska genom sitt innehåll och upplägg stödja Maskinentreprenörernas verksamhetsidé.

Tidningen Maskinentreprenören måste dock vara öppen för kritik riktad mot Maskinentreprenörerna.

Tidningen Maskinentreprenören är fri att ta upp alla typer av frågor som rör branschen.

Tidningen Maskinentreprenören ska ha integritet i förhållande till annonsörerna.
Det redaktionella innehållet får ej styras av annonsörernas önskemål.
Fördelningen mellan annonser och redaktionell text i tidningen ska inte överstiga 50-50.

Ansvarig för det redaktionella arbetet är chefredaktören som också är ansvarig utgivare.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Får du inte heller nog av maskiner?

Följ oss på Instagram, Facebook och LinkedIn för dagliga uppdateringar!

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer