maskinentreprenoren logo

Kontakt

Maskinentreprenören utkommer med 10 nr per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

Redaktion

Box 1609, 111 86 STOCKHOLM

tel 08-762 70 65, fax 08-611 85 41

postgiro 896 830-7, bankgiro 5418-3314

Besöksadress: Storgatan 19

Chefredaktör/Ansvarig utgivare

Micael Appelgren

tel 08-762 70 71

Mobil 070-482 66 49

E-mail: micael.appelgren@me.se

Reporter/redaktör

Sofia Barreng

tel 073-084 19 74

E-mail: sofia@barreng.net

Annonsering:

Sandra Gertsson

0701-47 81 63

sandra@adviser.se

Emelie Blomquist

072-600 67 38

emelie@adviser.se

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer