maskinentreprenoren logo

Prenumerationsvillkor

Information

Så här behandlar vi dina personuppgifter: För att underlätta god service, korrekt administration och leverans av din prenumeration använder vi oss av modern informationsteknik för behandling av de uppgifter du lämnar oss. Personuppgifter som du lämnar oss vid prenumerationstillfället behandlas av oss så att vi kan fullgöra prenumerationsåtagandet och för vidtagande av åtgärder som du begärt före och efter tecknande av prenumeration. Personuppgifter som vi fått vid beställningstillfället behandlas av oss så att vi kan fullgöra prenumerationsåtagandet. Vår strävan är att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utställas och vi ber dig att kontakta oss vid eventuella störningar. En utebliven tidning ersätts i första hand med en förlängning av abonnemanget. Du som är prenumerant kan bli erbjuden varor eller tjänster från oss eller andra företag. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom uppdatering av t ex adressuppgifter. Om du inte vill ta del av eventuella erbjudanden kan du meddela oss det via www.prenservice.se eller faxa till 08-652 03 00. Du kan också ringa vår kundtjänst på telefon 0770-457100 Vill du ta del av de personuppgifter vi har om dig, och vid behov begära rättelse, ber vi dig genom att inkomma med en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran till PUL-ansvarig, Titeldata AB, Box 12546, 102 29 Stockholm. Uppsägning av löpande tillsvidareprenumeration Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom vår hemsida, telefon eller skriftligen. Observera att du har en tillsvidareprenumeration och måste själv aktivt säga upp prenumerationen för att den ska avslutas - utebliven betalning eller returnerad tidning räknas ej som uppsägning. Returnerar du tidningen, fritar det inte dig från betalning. Vi behöver ha din uppsägning senast 5 dagar efter att du har erhållit tidningen. Får vi den senare gäller uppsägningen först från nästa tidningsnummer. Vid försenad betalning av avi/faktura kan eventuell påminnelseavgift tillkomma på påminnelseavi/faktura.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy