maskinentreprenoren logo

Annonsera

Kontakta vår chefredaktör angående annonser.

Information

Spridning

Når alla organiserade maskinägare inom Maskinentreprenörerna, samt statliga

myndigheter och verk, kommuner, tillverkare, grusgropar etc.

Antal utgåvor: 10

TS-registrerad upplaga: 10 300 exemplar.

Antal sidor i genomsnitt: 92 + omslag

Redaktionell policy för tidningen

Tidningen Maskinentreprenören ska fungera som medlemmens röst. Denska vara nyttig för medlemmarna genom att ta upp ämnen som rör deras verksamhet, samt ge utrymmer för debatt i dessa frågor.

Tidningen Maskinentreprenören ska fungera som en kanal för branschaktörer och låta såväl medlemmar som icke medlemmar komma till tals.

Tidningen Maskinentreprenören ska objektivt spegla vad som händer inom maskinentreprenadbranschen och angränsande områden.

Maskinentreprenören ska följa de etiska regler som gäller för press, TV och radio i Sverige (se allmänhetens pressombudsman PO).

Maskinentreprenören ska genom sitt innehåll och upplägg stödja Maskinentreprenörernas verksamhetsidé:

ME ska stärka företagens förmåga att utvecklas och vara nära marknaden och företagens verklighet. Medlemmarna måste därför ha tillgång till effektiv och högklassig service, information och utbildning.

Genom att satsa mer på att utveckla och erbjuda kompetenshöjande utbildning och informationsaktiviteter ska företagens livskraft förstärkas. ME:s förmåga att uppfylla dessa behov är också avgörande för branschens och förbundetsattraktionskraft.

Tidningen Maskinentreprenören måste dock vara öppen för kritik riktad mot Maskinentreprenörerna.

Tidningen Maskinentreprenören är fri att ta upp alla typer av frågor som rör branschen.

Tidningen Maskinentreprenören ska ha integritet i förhållande till annonsörerna.

Det redaktionella innehållet får ej styras av annonsörernas önskemål.

Fördelningen mellan annonser och redaktionell text i tidningen ska inte överstiga 50-50.

Ansvarig för det redaktionella arbetet är chefredaktören som också är ansvarig utgivare.

Annonsering:

Sandra Gertsson

0701-47 81 63

sandra@adviser.se

Gustav Svensson

072-092 56 46

gustav@adviser.se

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy