maskinentreprenoren logo

Annonsera

För dig som vill synas i Maskinenterprenören

Spridning

Når alla organiserade maskinägare inom Maskinentreprenörerna, samt statliga

myndigheter och verk, kommuner, tillverkare, grusgropar etc.

Antal utgåvor: 10

TS-registrerad upplaga: 10 300 exemplar.

Antal sidor i genomsnitt: 92 + omslag

Redaktionell policy för tidningen Maskinentreprenören

 • Tidningen Maskinentreprenören (ME Tidningen AB) är en branschtidning som ägs av Maskinentreprenörerna. Den ska fungera som medlemmens röst, men spegla hela branschen.
 • Tidningen vara nyttig för medlemmarna genom att ta upp ämnen som rör deras verksamhet, samt ge utrymmer för debatt i dessa frågor.
 • Tidningen Maskinentreprenören ska fungera som en kanal för branschaktörer och låta såväl medlemmar som icke medlemmar komma till tals.
 • Tidningen Maskinentreprenören ska objektivt spegla vad som händer inom maskinentreprenadbranschen och angränsande områden.
 • Maskinentreprenören ska följa de etiska regler som gäller för press, TV och radio i Sverige (se allmänhetens Medieombudsman).
 • Maskinentreprenören ska genom sitt innehåll och upplägg stödja Maskinentreprenörernas verksamhetsidé.
 • Tidningen Maskinentreprenören måste dock vara öppen för kritik riktad mot Maskinentreprenörerna.
 • Tidningen Maskinentreprenören är fri att ta upp alla typer av frågor som rör branschen.
 • Tidningen Maskinentreprenören ska ha integritet i förhållande till annonsörerna.
 • Det redaktionella innehållet får ej styras av annonsörernas önskemål.
 • Fördelningen mellan annonser och redaktionell text i tidningen ska inte överstiga 50-50.

Ansvarig för det redaktionella arbetet är chefredaktören som också är ansvarig utgivare.

Annonsering:

Sandra Gertsson

0701-47 81 63

sandra@adviser.se

Emelie Blomquist

072-600 67 38

emelie@adviser.se

Prislista hittar du här.

Utgivningsplan

Nr 1-2
Materialdag: 18/1
Utgivning: 16/2

Nr 3
Materialdag: 17/2
Utgivning: 14/3

Nr 4
Materialdag: 17/3
Utgivning: 14/4

Nr 5
Materialdag: 18/4
Utgivning: 16/5

Nr 6
Materialdag:17/5
Utgivning: 15/6

Nr 7-8
Materialdag: 21/6
Utgivning: 16/8

Nr 9
Materialdag: 18/8
Utgivning: 16/9

Nr 10
Materialdag: 118/9
Utgivning: 16/10

Nr 11
Materialdag: 18/10
Utgivning: 16/11

Nr 12
Materialdag: 17/11
Utgivning: 15/12

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer