maskinentreprenoren logo

Annonsera

För dig som vill synas i Maskinenterprenören

Spridning

Når alla organiserade maskinägare inom Maskinentreprenörerna, samt statliga

myndigheter och verk, kommuner, tillverkare, grusgropar etc.

Antal utgåvor: 10

TS-registrerad upplaga: 10 300 exemplar.

Antal sidor i genomsnitt: 92 + omslag

Text:

Redaktionell policy för tidningen Maskinentreprenören

 • Tidningen Maskinentreprenören (ME Tidningen AB) är en branschtidning som ägs av Maskinentreprenörerna. Den ska fungera som medlemmens röst, men spegla hela branschen.
 • Tidningen vara nyttig för medlemmarna genom att ta upp ämnen som rör deras verksamhet, samt ge utrymmer för debatt i dessa frågor.
 • Tidningen Maskinentreprenören ska fungera som en kanal för branschaktörer och låta såväl medlemmar som icke medlemmar komma till tals.
 • Tidningen Maskinentreprenören ska objektivt spegla vad som händer inom maskinentreprenadbranschen och angränsande områden.
 • Maskinentreprenören ska följa de etiska regler som gäller för press, TV och radio i Sverige (se allmänhetens Medieombudsman).
 • Maskinentreprenören ska genom sitt innehåll och upplägg stödja Maskinentreprenörernas verksamhetsidé.
 • Tidningen Maskinentreprenören måste dock vara öppen för kritik riktad mot Maskinentreprenörerna.
 • Tidningen Maskinentreprenören är fri att ta upp alla typer av frågor som rör branschen.
 • Tidningen Maskinentreprenören ska ha integritet i förhållande till annonsörerna.
 • Det redaktionella innehållet får ej styras av annonsörernas önskemål.
 • Fördelningen mellan annonser och redaktionell text i tidningen ska inte överstiga 50-50.

Ansvarig för det redaktionella arbetet är chefredaktören som också är ansvarig utgivare.

Text:

Annonsering

Sandra Gertsson

0701-47 81 63

sandra@adviser.se

Emelie Blomquist

072-600 67 38

emelie@adviser.se

Prislista hittar du här.

Text:

Utgivningsplan

Nr 1-2
Materialdag: 18/1
Utgivning: 16/2

Nr 3
Materialdag: 17/2
Utgivning: 14/3

Nr 4
Materialdag: 17/3
Utgivning: 14/4

Nr 5
Materialdag: 18/4
Utgivning: 16/5

Nr 6
Materialdag:17/5
Utgivning: 15/6

Nr 7-8
Materialdag: 21/6
Utgivning: 16/8

Nr 9
Materialdag: 18/8
Utgivning: 16/9

Nr 10
Materialdag: 118/9
Utgivning: 16/10

Nr 11
Materialdag: 18/10
Utgivning: 16/11

Nr 12
Materialdag: 17/11
Utgivning: 15/12

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Får du inte heller nog av maskiner?

Följ oss på Instagram, Facebook och LinkedIn för dagliga uppdateringar!

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer