maskinentreprenoren logo

Annonsera

För dig som vill synas i Maskinenterprenören

Information

Spridning

Når alla organiserade maskinägare inom Maskinentreprenörerna, samt statliga

myndigheter och verk, kommuner, tillverkare, grusgropar etc.

Antal utgåvor: 10

TS-registrerad upplaga: 10 300 exemplar.

Antal sidor i genomsnitt: 92 + omslag

Redaktionell policy för tidningen Maskinentreprenören

 • Tidningen Maskinentreprenören (ME Tidningen AB) är en branschtidning som ägs av Maskinentreprenörerna. Den ska fungera som medlemmens röst, men spegla hela branschen.
 • Tidningen vara nyttig för medlemmarna genom att ta upp ämnen som rör deras verksamhet, samt ge utrymmer för debatt i dessa frågor.
 • Tidningen Maskinentreprenören ska fungera som en kanal för branschaktörer och låta såväl medlemmar som icke medlemmar komma till tals.
 • Tidningen Maskinentreprenören ska objektivt spegla vad som händer inom maskinentreprenadbranschen och angränsande områden.
 • Maskinentreprenören ska följa de etiska regler som gäller för press, TV och radio i Sverige (se allmänhetens Medieombudsman).
 • Maskinentreprenören ska genom sitt innehåll och upplägg stödja Maskinentreprenörernas verksamhetsidé.
 • Tidningen Maskinentreprenören måste dock vara öppen för kritik riktad mot Maskinentreprenörerna.
 • Tidningen Maskinentreprenören är fri att ta upp alla typer av frågor som rör branschen.
 • Tidningen Maskinentreprenören ska ha integritet i förhållande till annonsörerna.
 • Det redaktionella innehållet får ej styras av annonsörernas önskemål.
 • Fördelningen mellan annonser och redaktionell text i tidningen ska inte överstiga 50-50.

Ansvarig för det redaktionella arbetet är chefredaktören som också är ansvarig utgivare.

Annonsering:

Sandra Gertsson

0701-47 81 63

sandra@adviser.se

Emelie Blomquist

072-600 67 38

emelie@adviser.se

Utgivningsplan
Nummer 7/8:

Materialdag: 25-juli

Utgivningsdag: 17-aug

Nummer 9:

Materialdag: 22-aug
Utgivningsdag: 16-sep

Nummer 10:

Materialdag: 24-sep
Utgivningsdag: 18-okt

Nummer 11:

Materialdag: 21-okt
Utgivningsdag: 17-nov

Nummer 12:

Materialdag: 23-nov
Utgivningsdag: 16-dec

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy