maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Alla artiklar som berör ekonomi, finans och pengar inom vår branch.

Ekonomi

Industribyggnader backar i konjunkturen

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Nu kommer rapport om hur byggkonjunkturen ser ut för industrin.

Ekonomi

Svensk byggbransch rasar mest i Europa

Euroconstruct som brukar anses vara Europas säkraste marknadsanalytiker för byggbranschen räknar med att byggbranschen nu saktar in rejält 2023, stannar upp helt 2024 och får styrfart först 2025. Tuffast tapp är det i Sverige och Finland.

Ekonomi

Höga byggmaterialkostnader sänker försäljningen

Enligt affärskonsulterna Navet har försäljningsvolymen inom den byggrelaterade detaljhandeln sjunkit med 10 procent under årets första nio månader. Det ska kopplas ihop med att priserna ökat med närmare 17 procent totalt.

Reportage

Doldisen på god väg mot maskinstyrningstoppen

På två år har Maskin System sålt och levererat fler än 700 grävsystem från norska Makin. Grundare och vd Simon Skinnars förklarar framgångarna med orden: Tur och Timing. Men det räcker förstås inte med bara det. Lägg till bra produkter, erfaren personal och en välfungerande serviceorganisation.

Ekonomi

Maskintillverkare ser med stor oro på kommande år

Den europeiska branschorganisationen för maskintillverkare CECE har kommit med sin konjunkturrapport. Framtiden har aldrig sett osäkrare ut, enligt tillverkarna.

Ekonomi

Bellman Group klarar kvartal tre

Bellman Group lyckas göra ett godkänt resultat för kvartal tre trots högre kostnader som inte helt har gått att få kompensation för. Det enda bolag i koncernen som inte tuffat på ordentligt i tredje kvartalet är SÅCAB.

Ekonomi

Byggkostnaderna ökar - igen

SCB har publicerat sitt senaste Byggkostnadsindex. Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 36,7 procent mellan oktober 2021 och oktober 2022.

Ekonomi

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, noteras att byggandet inom flera sektorer bromsar in.

Ekonomi

De begagnade maskiner som säljer bäst

Ritchie Bros har kommit med sin rapport för tredje kvartalet. Utbudet har kommit ikapp efterfrågan, vilket beror på att tillverkarna har börjat kunna leverera bättre under 2022.

Ekonomi

Avtalsrörelsen i byggbranschen har börjat

Byggföretagen menar att man nu inleder avtalsrörelsen i skuggan av en kraftig inbromsning i bygginvesteringarna. Återhållsamhet krävs, anser arbetsgivarna.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy